Foto: ANSES

Publicaciones

  • Temas

  • Tags

  • Autoria

Presupuestos públicos sensibles al género. Módulo 5: Incidencia Política

Presupuestos públicos sensibles al género. Módulo 5: Incidencia Política

Publicado em: 20 de marzo de 2024

El curso sobre presupuestos públicos con perspectiva de género creado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y con el apoyo de Educación en Voz Alta,  está dirigido a personas con o sin conocimientos previos en el tema presupuestal, que tienen interés en influir desde una perspectiva de género en los presupuestos nacionales de distintos países de América Latina y el Caribe. En este sentido, el objetivo es entender la relevancia de los presupuestos públicos, aprender a leerlos y poder construir estrategias colectivas de incidencia para su transformación.

El Módulo 5, Incidencia política propone una guía para generar una estrategia e influir sobre los Estados para lograr un presupuesto público más justo.

Visita el video de la capacitación y la presentación.

Presupuestos públicos sensibles al género. Módulo 4: Aplicación práctica

Presupuestos públicos sensibles al género. Módulo 4: Aplicación práctica

Publicado em: 20 de marzo de 2024

El curso sobre presupuestos públicos con perspectiva de género creado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y con el apoyo de Educación en Voz Alta,  está dirigido a personas con o sin conocimientos previos en el tema presupuestal, que tienen interés en influir desde una perspectiva de género en los presupuestos nacionales de distintos países de América Latina y el Caribe. En este sentido, el objetivo es entender la relevancia de los presupuestos públicos, aprender a leerlos y poder construir estrategias colectivas de incidencia para su transformación.

El Módulo 4, Aplicación práctica realiza una revisión práctica del presupuesto nacional de México aplicando los distintos pasos sugeridos.

Visita el video de la capacitación y la presentación.

Presupuestos públicos sensibles al género. Módulo 3: Metodologías y ejemplos prácticos

Presupuestos públicos sensibles al género. Módulo 3: Metodologías y ejemplos prácticos

Publicado em: 20 de marzo de 2024

El curso sobre presupuestos públicos con perspectiva de género creado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y con el apoyo de Educación en Voz Alta,  está dirigido a personas con o sin conocimientos previos en el tema presupuestal, que tienen interés en influir desde una perspectiva de género en los presupuestos nacionales de distintos países de América Latina y el Caribe. En este sentido, el objetivo es entender la relevancia de los presupuestos públicos, aprender a leerlos y poder construir estrategias colectivas de incidencia para su transformación.

El Módulo 3, Metodologías y ejemplos prácticos, recorre los métodos para hacer presupuestos públicos con perspectiva de género poniendo ejemplos de su utilización.

Visita el video de la capacitación y la presentación.

Presupuestos públicos sensibles al género. Módulo 2: Elaboración de presupuestos

Presupuestos públicos sensibles al género. Módulo 2: Elaboración de presupuestos

Publicado em: 20 de marzo de 2024

El curso sobre presupuestos públicos con perspectiva de género creado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y con el apoyo de Educación en Voz Alta,  está dirigido a personas con o sin conocimientos previos en el tema presupuestal, que tienen interés en influir desde una perspectiva de género en los presupuestos nacionales de distintos países de América Latina y el Caribe. En este sentido, el objetivo es entender la relevancia de los presupuestos públicos, aprender a leerlos y poder construir estrategias colectivas de incidencia para su transformación.

El Módulo 2, Elaboración de presupuestos explica cómo se construyen estos presupuestos como parte de las políticas públicas nacionales, cuáles son sus etapas y qué hay que considerar para analizarlos o elaborarlos desde una perspectiva de género.

Visita el video de la capacitación y la presentación.

Presupuestos públicos sensibles al género. Módulo 1: Justificación

Presupuestos públicos sensibles al género. Módulo 1: Justificación

Publicado em: 20 de marzo de 2024

El curso sobre presupuestos públicos con perspectiva de género creado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y con el apoyo de Educación en Voz Alta,  está dirigido a personas con o sin conocimientos previos en el tema presupuestal, que tienen interés en influir desde una perspectiva de género en los presupuestos nacionales de distintos países de América Latina y el Caribe. En este sentido, el objetivo es entender la relevancia de los presupuestos públicos, aprender a leerlos y poder construir estrategias colectivas de incidencia para su transformación.

El Módulo 1, Justificación revisa los conceptos básicos necesarios para entender la importancia de los presupuestos públicos y de las diferentes formas de redistribución en nuestras sociedades.

Visita el video de la capacitación y la presentación.

Politik enstitisyonel nan zafé jan nan CLADE (Política Institucional de Género CLADE) – Creole

Politik enstitisyonel nan zafé jan nan CLADE (Política Institucional de Género CLADE) – Creole

Publicado em: 27 de febrero de 2024

Kanpay Amerik Latin pou Dwa Edikasyon (CLADE) se yon rezo pliryèl de òganizasyon nan sosyete sivil la ak prezans li nan 18 peyi nan Amerik Latin Karayib la, ki ankouraje aksyon mobilizasyon sosyal ak pledwaye politik pou defann dwa moun pou yon edikasyon transfòmatris, piblik, layik e gratis pou tout moun pandan tout lavi epi kòm responsablite Leta. Rezo a dedye pa sèlman afimasyon dwa moun nan edikasyon, men tou ranfòsman demokrasi aktif ak patisipatif.

Depi nan konstitisyon li, kesyon jan yo te nan sant deba rezo a. Etid, piblikasyon, kou ak evènman diferan kalite yo te fèt sou relasyon ki genyen ant jan ak edikasyon. Pa gen lontan, CLADE, te pwodui politik enstitisyonèl pou gide adopsyon yon apwòch jan nan Kowòdinasyon Rejyonal li a, ki te Pèmèt kreyasyon enstriman ki tou konstitiye yon kontribisyon pou manm yo nan rezo-a, patnè ak enstans founisè yo. Pami yo, genyen Kòd Konduit e Politik ak angajman pou Prevansyon ak Lit kont Asèlman, Abi ak Eksplwatasyon Seksyèl.