Foto: WaterDotorg

Entrevistas

February 11, 2022

Ayiti: kouman sitiyasyon sistèm edikasyon an ye nan peyi Karayib sa a

Uityèm edisyon Konvèsayon KTX la te fèt ak patisipayon William Thélusmond, direktè egzekitif Regwoupmen Edikayon pou Tout Moun nan (an franse:REPT) ki reprezante Ayiti bò kote KTX LAC e ki te esplike kouman sitiyasyon sistèm edikasyon an ye nan peyi Karayib sa a.